Jag efterlyste tips tidigare idag var vi kunde åka och plocka svamp. Vår granne tipsade om Skrändlaberget i Säve 10-15 med bil. När vi kom dit så var några redan där när vi tittade på de parkerade bilarna. Kan säga att vi hittade inga ätbara svampar men vi upptäckte en by skog med tre promenadsstigar på 2-2,5 km. Det var skönt att kommer ut i skogen men efter två timmar så räckte det.


Tilda tyckte att det var kul att leka kök ute i skogen på toppen av berget där vi tog en pause innan vi vände. Jag spelade in 3 korta filmer som jag lade ihop. Det är på 3 min. Barn och deras fantasier 🙂