Måns byte nyss en bajsblöja på Tilda och sa att gnocchin som Tilda åt igår gick rak genom tarmen och kom ut hela biten…. Hon svalde tydligen en hel bit när vi inte såg det. Vi hade annars delat upp de i små bitar som hon fick äta själv. Hon måste ha tagit direkt från det stora fatet.