Nu växer Prim inte lika fort men hon äter bra. Enl. BVC så saktar tillväxten ner vid 3 månader. 

Hon har också hittat sina händer och tuggar gärna på dem.